Skattemæssig lovgivning

Skattelovgivningen skal overholdes - men er det nok?

Optimer dine skatteforhold

Hvad er dit behov

Skatten skal selvfølgelig opgøres korrekt, så du ikke får problemer med SKAT, men samtidigt skulle du også gerne være sikker på, at dine skatteforhold er optimeret, så du ikke betaler mere end højst nødvendigt.

Der vil ofte i løbet af året eller i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen opstå problemstillinger vedrørende optimering og korrekt håndtering af skatte, moms- og afgiftsmæssige spørgsmål.


Vi kan tilbyde skattemæssig rådgivning og assistance inden for bl.a. følgende områder:


  • Optimering af løn og udbytte fra selskaber eller udtræk fra virksomhedsskatteordningen


  • Opgørelse af skattepligtig indkomst og udarbejdelse af selvangivelser for personer, selskaber, fonde og foreninger


  • Løn og personalegoder


  • Bilordninger

 

Få råd til tiden

  • Vi sørger for en korrekt opgørelse af skatten i overensstemmelse med gældende regler og praksis.


  • Vi drøfter løbende hvilken skattestrategi, der passer til dig og dine indkomstforhold, og giver dig et overblik over udskudte skatter mv.

  • Vi rådgiver på grundlag af vores kendskab til dig og din virksomhed om mulighederne om at optimere dine skatteforhold.