Ejjer- og generationsskifte

Du kan ikke undgå et ejerskifte ...

Hvad er dit behov

Et ejerskifte er uundgåeligt. Det kan komme pludseligt eller være forberedt og planlagt. Der er mange problemstillinger, der skal håndteres, og det planlagte og velforberedte generationsskifte vil normalt sikre den bedste løsning.


En af de væsentlige problemstillinger ved et ejerskifte er ofte skatten. Ejerskiftet vil dog næsten altid kunne struktureres, så den udskudte skat udskydes, ved at lade køber overtage de udskudte skatteforpligtelser. Hvis ejerskiftet skal ske til en person uden for familien, vil det som regel kræve etablering af selskab og/eller oprettelsen af en holdingstruktur og det skal ske mindst 3 år før ejerskiftet. Ud over de skattemæssige forhold, vil værdiansættelse, finasiering samt juridiske forhold naturligvis være centrale i en ejerskifteproces.


Det er også vigtigt, at få skabt et overblik over virksomhedens styrker og svagheder, hvor skabes der værdi og hvor nedbrydes der værdi og er der forhold, der vil kunne en væsentligt negativ påvirkning på en potentiel købers interesse i at overtage virksomheden? Hvis der arbejdes med disse forhold, normalt kaldt en salgsmodning, kan virksomheden gøres mere attraktiv for potentielle købere og ejeren vil kunne opnå de bedst mulige vilkår.


Køber vil basere værdien på den forventede indtjening under hensyntagen til eventuelle synergieffekter ved en sammenlægning af virksomhederne mv. Virksomhedens værdi er ikke en entydig størrelse, men afhænger af købers subjektive vurderinger af virksomhedens indtjeningspotentiale og risici. Køber vil ofte have fokus på, at virksomhedens forventede fremtidige resultater kan afdrage og forrente købesummen inden for en overskuelig årrække. Hvad enten du skal købe eller sælge virksomhed, er det vigtigt, at du har realistiske forventninger til værdien af virksomheden inden du starter forhandlinger. Vi kan hjælpe dig med at beregne en indikation af virksomhedens værdi baseret på den forventede fremtidige indtjening eller betalingsstrømme og købers forventede afkastkrav. I sidste ende er virksomhedens værdi den værdi, som køber og sælger kan blive enige om, men et grundigt forarbejde kan betyde, at du står bedre i forhandlingerne med den anden part og er mere sikker på, hvad prisen skal være.


Men ejerskiftet er ikke kun et spørgsmål om økonomi - det er mindst lige så vigtigt er det, at de mere "bløde" forhold overvejes nøje, herunder ikke mindst, hvem der skal overtage virksomheden. Er der en naturlig arvtager inden for familien med både interesse og evner til at fortsætte virksomheden eller skal salget ske eksternt, eventuelt til en medarbejder? Der er mange følelser på spil, især hvis der sker et ejerskifte inden for familien, og det skal nøje gennemtænkes, hvordan den øvrige del af familien inddrages og informeres om generationsskifteoverdragelserne.


Overvejer du et ejer- eller generationsskifte, så lad os mødes til en uforpligtende snak. Sammen kan vi planlægge en optimal løsning, og efterfølgende kan vi hjælpe med at få den gennemført.


Få råd til tiden

Vi tilbyder en kompetent og nærværende rådgivning for hele processen ved et ejerskifte, herunder:

At få skabt et overblik over virksomhedsprofilen - hvor skabes der værdi og hvor nedbrydes der værdi og hvordan kan disse forhold forbedres?,
At få struktureret overdragelsen skattemæssigt, så der sikres den lavest mulige skattebetaling, 
En realistisk værdiansættelse af virksomheden, der kan danne udgangspunkt for forhandlinger, hvad enten du er køber eller sælger

At få skabt overblik over din økonomi efter ejerskiftet