Snyd ikke dig selv for fradrag for låneomkostninger i forbindelse med omlægning af realkreditlån mv.

Hvis du optager et lån, vil der typisk være en række låneomkostninger i forbindelse med etablering lånet, herunder stiftelsesprovision, kurtage, gebyrer o.a. engangsydelser. Har du optaget et fast forrentet realkreditlån obligationslån, vil du tillige opleve et kurstab, idet du får udbetalt et beløb, der er mindre end det lån, der skal tilbagebetales.

Du har som udgangspunkt ikke fradrag for hverken låneomkostninger eller kurstabet. Der er dog nogle undtagelse fra denne hovedregel, se nedenfor, og det er vigtigt, at du selv husker at indberette sådanne udgifter, , da de ikke bliver indberettet af til SKAT af långiver.


1) Låneomkostninger vedr. korte lån (2 årsreglen)

Låneomkostninger kan fratrækkes, hvis lånets løbetid er mindre end 2 år. Du kan maksimalt få et fradrag på 2,5%. af lånets hovedstol i det indkomstår, hvori provisionen m.v. forfalder til betaling. Er provisionen større end 2,5% kan den resterende del af provisionen mv. fradrages over den resterende låneperiode.

Stiftelsesprovision ved oprettelse af en kassekredit kan normalt ikke fradrages, da der normalt er aftalt et opsigelsesvarsel men ikke en afviklingsperiode, og der gælder derfor en formodning for, at løbetiden er 2 år eller mere. Det er aftalens indhold, der er afgørende og at kassekreditten rent faktisk indfries inden 2 år medfører ikke, at der er fradragsret.


2) Garantiprovision og differencerenter ved låneomlægning

Løbende provisioner eler. præmier for lån og kautioner er fradragsberettigede. Hvis du har omlagt et realkreditlån og betalt garantiprovision i forbindelse med omlægningen, vil garantiprovisionen være fradragsberettiget efter denne regel. Det samme gælder differencerenter.


3) Lån i fremmed valuta

Der er fradrag vedr. lån i fremmed valuta, fx EURO. Fradraget omfatter både ovennævnte låneomkostninger, tinglysningsafgifter samt kurstab og fratrækkes løbende i takt med afdrag på lånet.