Skattesatser

Hvis du ikke lige kan huske det...

Nedenfor kan du se en emneopdelt oversigt over de væsentligste skattesatser. Skattesatserne er baseret på et udtræk fra SKAT, og der tages forbehold for fejl. Du kan finde SKAT's satser her (opdelt efter skattelove).


Personer

Arbejdsmarkedsbidrag, særregler for indtægter, bolig jobfradrag mv., lønmodtagerfradrag, kursgevinster personer og skatteberegning


Erhverv

Særlige fradragsregler, afskrivninger, virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen, særlige kapitalafkastordning for aktier mv., udligningsholdige for forfattere og kunstnere, etablering- og iværksætterkonto, ægtefæller, forskningsudgifter, landbrug og vedvarende energi

Aktionærer

Aktieavancer, kursgevinster selskaber, selskabsskat og sambeskatning


Personalegoder

Rejse, kørsel, firmabil, fri bolig, øvrige personalegoder og aktieaflønningGenerationsskifte

Familiesuccession, dødsboskat, gaveafgift og boafgiftOmstrukturering

Fusion mv.Ejendomme

Udlejning, ejendomsavancer, ejendomsværdiskat og lån til ejendomsskatter


Indkomstopgørelsen i øvrigt

Løbende ydelserInternational skat

Personers begrænsede skattepligt og selskabers begrænsede skattepligt


Ejendomme

Gebyrer, omkostningsgodtgørelse, opkrævning, kontrollovstillæg og digital betaling


Kildeskat

KildeskatAndre selskabsformer

Fondsbeskatning, visse foreninger og andelsforeningerAfgifter

Lønsumsafgift og tinglysningsafgift