Skat

Værd at vide om skat

Snyd ikke dig selv for fradrag for låneomkostninger i forbindelse med omlægning af realkreditlån mv.


Du har som udgangspunkt ikke fradrag for hverken kurstab eller låneomkostninger. Hvis du har omlagt realkreditlån, har du dog fradrag for garantiprovisioner og differencerenter og desuden har du fradrag for låneomkostninger vedr. korte lån og lån i fremmed valuta. Du skal selv huske at selvangive sådanne udgifter, da långiver ikke indberetter dem til SKAT.


Rejsefradrag for selvstændige


Som selvstændig erhvervsdrivende kan du fratrække rejseudgifter, dvs. udgifter til kost og logi, enten på grundlag af de faktisk dokumenterede udgifter eller efter statens takster. Du kan frit vælge princip fra dag til dag, og der er derfor nogle muligheder for at optimere skatteværdien af dine rejseudgifter.


Har du husket at selvangive alle dine renteudgifter?

I de fleste tilfælde indberetter renter være indberettet til SKAT af långiver, og du får derfor automatisk fradrag for Du får automatisk fradrag for renter vedr. banklån, realkreditlån, forbrugslån hos et finansieringsselskab, en kontokortordning og offentlig gæld.


Derimod vil der være en række renteudgifter, der ikke er indberettet til SKAT. Det drejer sig om renter af privat gæld og gæld i udlandet.


Herudover kan der være nogle særlige tilfælde, hvor du skal huske at selvangive renter.

Hvis du har solgt eller købt fast ejendom skal renterne i refusionsopgørelsen selvangives.


Hvis du har omlagt eller indfriet et realkreditlån, skal du selv selvangive de såkaldte differencerenter.


Heller ikke lån med mere end to låntagere bliver oplyst til SKAT. Hvis du har sådanne skal du huske at selvangive din andel af renterne til SKAT. Det kan fx være tilfældet, hvis har en ejerlighed med fælleslån optaget via ejerforeningen, hvor det ikke er ejerforeningen, der står som låntager.