Regnskaber

Få råd til tiden

Vi tilbyder en løsning til alle dine behov

Hvad er dit behov

Hvis du driver personlig virksomhed og regnskabet skal ikke anvendes overfor tredjemand, kan du kan nøjes med at få udarbejdet et skatteregnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af den skattemæssige indkomst i virksomheden.

Hvis regnskabet derimod skal anvendes overfor tredjemand, fx banken, skal der som minimum udarbejdes en årsrapport efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A.

Driver du virksomhed i selskabsform, skal regnskabet offentliggøres og årsrapporten skal udarbejdes efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B (små selskaber) eller C (mellemstore og større selskaber).

Her kan du læse mere om lovkravene årsregnskaber, revisorerklæringer og vores branchebenchmark.

Få råd til tiden

Vi vil sikre, at årsregnskabet lever op til kravene i årsregnskabsloven og sørger for indberetning af selskabsregnskaber til Erhvervsstyrelsen.
Vi kan assistere med indberetning af selvangivelsen for dig og/eller dit selskab.
Hvis du har brug for en indkomst- og formueopgørelse for dine private forhold, kan vi selvfølgelig også hjælpe dig med det.
Vi vil som led i udarbejdelsen af årsrapport og den skattemæssige indkomstopgørelse sikre, at regnskabs- og skattemæssige regler er overholdt.
Vi anvender et regnskabssystem, der effektivt understøtter indberetning til Erhvervsstyrelsen.
Vi vil som led i vores assistance med regnskabet have fokus på, at indkomstopgørelsen optimeres.
Vi kan tilbyde en løsning tilpasset dine behov, lige fra et skattemæssigt virksomhedsregnskab til en årsrapport efter regnskabsklasse A, B eller C.

Sparring & økonomi

Vi kan tilbyde et regnskabsmøde med fokus på sparring om din virksomheds økonomi. Vi vil her ikke kun tage udgangspunkt i dit regnskab men også vurdere potentialet for at forbedre virksomhedens økonomi, herunder ved sammenligning med hoved- og nøgletal for virksomheder inden for samme branche (branchebenchmark).

Afstemninger & forretning

Ud over opstilling af årsregnskabet kan vi hjælpe dig med at foretage afstemninger og udarbejde specifikationer af bank, varelager mv. og vi vil normalt stå for afslutningsposteringer ifm. opstillingen, herunder beregning af forrentning af mellemregning ml. selskab og ejer, beregning af afskrivninger og gevinst/tab ved salg af driftsmidler m.v., beregning af leasingforpligtelse ved finansiel leasing. Omfanget af vores assistance vil altid være aftalt med dig på forhånd.