Consens

Erklæringer

Hvilken erklæring skal du vælge?

traffic-lights-road-sign-red-yellow-46287.jpg

Erklæringen skal matche dine samarbejdspartneresbehov for et troværdigt årsregnskab

Hvad er dit behov?

Som revisor er vores væsentligste opgave at øge troværdigheden af virksomhedernes regnskaber. 

Der findes 4 typer erklæringer, du kan vælge imellem:

 1. Regnskabsassistance (erklæring uden sikkerhed)
 2. Review (begrænset sikkerhed)
 3. Udvidet gennemgang (udvidet sikkerhed)
 4. Revision (høj grad af sikkerhed)

Assistance- og reviewerklæringen kan kun vælges af meget små selskaber, dvs. selskaber, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser:

 1. En balancesum på 4 mio. kr.,
 2. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12.

Udvidet gennemgang kan kun vælges af små selskaber, dvs. selskaber, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser:

 1. En balancesum på 44 mio. kr.,
 2. en nettoomsætning på 89 mio. kr. og
 3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50.

Afgiver revisor en assistanceerklæring står han kun inde forfor, at regnskabet er opstillet korrekt på grundlag af bogføringen og revisor kan derfor ikke afgive udtale sig om, hvorvidt regnskabet er retvisende og fejlbehæftet. Regnskabets troværdighed øges derfor kun ganske lidt men assistanceerklæringen er til gengæld relativt billig.  

Ved en revision foretager revisor en kontrol af væsentlige varelagres fysiske tilstedeværelse og undersøgelser vedr. varelagerets ukurans mv. og revisor kan derfor afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed. Da denne revision indebærer store krav til omfanget af arbejdshandlinger og dokumentation er denne erklæringsform til gengæld også relativt dyrere.

Du får altså, hvad du betaler for, og du skal vælge erklæring ud fra din virksomheds interessenters behov for sikkerhed, herunder især banker, investorer, leverandører, kunder. Hvis årsrapporten ikke anvendes af eksterne interessenter, giver det ikke mening at betale for en revisionserklæring. Hvis din virksomhed er afhængig af bankfinansiering, så bør du som minimum forhøre dig hos din bank før du fravælger revisionen, idet manglende revision kan medføre forøgede 

Hvis du driver virksomhed i personligt regi, hæfter du personligt for gælden, og banken og leverandører mv. vil derfor ofte lægge mindre vægt på din virksomheds årsregnskab.

Hvis du derimod driver virksomhed i selskabsform og har en større kassekredit, så bør du spørge banken til råds, inden du fravælger revisionen. Hvis selskabet ikke har behov for bankfinansiering og du ikke vurderer, at kunder eller leverandører lægger megen vægt på årsregnskabet, så vil det derimod være oplagt at fravælge revisionen. Det er altså et spørgsmål om at opveje den merpris, du skal betale for en højere grad af sikkerhed i erklæringen, mod de fordele som du vil opnå med den højere sikkerhed.

Her kan du læse mere om lovkravene årsregnskaberrevisorerklæringer og vores branchebenchmark.

 

Få råd til tiden

 • Vi kan tilbyde dig rådgivning om valg af den erklæring, der passer bedst til din virksomhed.
   
 • Vi vil indgå en aftale med dig om leveringen af den dokumentation, vi skal bruge som grundlag for vores erklæring, og du vil få en materieleliste, der konkret specificerer den aftalte arbejdsfordeling. Jo mere arbejde, du vælger at udføre selv, jo billigere en løsning kan vi tilbyde dig. 
   
 • Vi anvender et standardiseret og fleksibelt kvalitetssikringssystem, der sikrer en effektiv og målrettet udførelse og dokumentation af planlægning og udførelsen af de arbejdshandlinger.