Consens

Disclaimer

Disclaimer

Informationerne på denne hjemmeside, herunder artikler og nyhedsbreve, er ikke udarbejdet til eller egnet som grundlag for juridisk eller anden professionel rådgivning, hverken i konkrete sager eller på generelt niveau.

Målsætningen med informationerne på denne hjemmeside er alene at give en generel orientering om et givet emne og kan ikke anvendes som erstatning for rådgivning.

Der tages forbehold for ændringer i praksis samt ændrede regler efter offentliggørelse informationerne på hjemmesiden.

Consens påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller mangler i den viden, der præsenteres på hjemmesiden og hæfter ikke for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af informationerne

Det tilrådes således, at der ikke foretages økonomiske dispositioner udelukkende på grundlag af informationer fra denne hjemmeside, men at der i påkommende tilfælde indhentes professionel assistance fra Consens eller anden revisor eller en advokat.