Branchebenchmark

Lær af dine konkurrenter

LET’S GROW YOUR BUSINESS

Vi sammenligner dig med din branche

Hvad er dit behov?

  • Hvordan ligger omsætningen og dækningsgraden i forhold til konkurrenterne?

  • Er mine personaleomkostningerne og øvrige omkostninger for høje?

  • Er omsætningen pr. medarbejder på niveau med resten af branchen?

  • Er pengebindingerne i varelagre og debitorer mv. på niveau med resten af branchen?

  • Hvordan ligger mine finansieringsomkostninger i forhold til mine konkurrenter?


Ovenstående er relevante spørgsmål, der viser noget om, hvordan du klarer dig i forhold til branchen og om der er områder med forbedringspotentiale - men de kan være svære at besvare.

Hvis du vil have mulighed for at sammenligne dig med dine konkurrenter, må du ofte enten betale for en brancheanalyse eller indhente dine konkurrenters regnskaber.

Hos os får du en benchmarkanalyse, så du kan sammenligne din virksomheds omsætning, indtjening, finansiering og egenkapital mv. med branchen.

Analysen gennemgår vi på regnskabsmødet, hvor den danner grundlag for en drøftelse af virksomhedens svagheder og styrker og vil ofte udpege indsatsområder, der kan udvikle virksomheden.

Vores benchmarkanalyse er baseret på akkumulerede oplysninger om regnskabstal og antal ansatte for samtlige brancher i landet. Analysen genereres automatisk som en integreret del af vores arbejde med din virksomheds årsregnskab. Udarbejdelsen af analysen kræver derfor ikke et ekstra tidsforbrug.


Få råd til tiden

  • Vi kan tilbyde dig et branchebenchmark, der giver dig mulighed for at udpege indsatsområder og udvikle din virksomhed.