Consens

Moms og afgifter

Værd at vide om
moms og afgifter

Skal virksomheden momsregistreres?

Virksomheden skal normalt momsregistreres og opkræve moms, hvis selskabet leverer varer og tjenesteydelser. Det gælder også, hvis det handler med udlandet. Det er ikke noget krav, at virksomheden bliver momsregistreret, hvis omsætningen er under 50.000 kr. om året. Hvis dine kunder er momsregistrerede, kan det dog være en fordel at blive momsregistreret, selvom omsætningen ligger under denne grænse, hvis der er større investeringer i opstartsfasen. Er der derimod tale om private kunder, vil det som udgangspunkt være en fordel at undgå momsregistrering.

Udlejning af fast ejendom er som udgangspunkt ikke momspligtig. Der kan dog ske en frivillig momsregistrering, således at omkostninger til istandsættelse og vedligeholdelse kan fratrækkes i momsregnskabet. Udlejning til beboelse kan dog ikke momsregistreres.

Der er nogle ydelser, bl.a. sundhedsydelser, der er fritaget for momsregistrering. Her skal selskabet muligvis i stedet betale lønsumsafgift. Selskabet skal ikke lønsumsafgiftsregistreres, hvis afgiftsgrundlaget er under 80.000 kr. om året.

Holdingselskaber og andre selskaber, der ikke har egentlige driftsaktiviteter skal hverken registreres for moms eller lønsumsafgift.

I mindst 1½ år efter oprettelse af virksomhed eller stiftelse af et selskab skal der indberettes moms kvartalsvist. Herefter undersøger SKAT selskabets omsætning og ændrer eventuelt afregningsperioden, så der skal indberettes hvert halve år (hvis omsætningen er under 5 mio.kr. årligt) eller hver måned ((hvis omsætningen er over 50 mio.kr. årligt).