Consens

Consens

Vi brænder for at give dig råd til tiden

pexels-photo-327538.jpg

Dine fordele som kunde hos os

 - Klare aftaler
- En nærværende og proaktiv rådgivning
- Ingen uforudsete ekstraregninger
- Opgaverne løses til tiden

Et godt og tillidsfuldt samarbejde forudsætter, at vilkårene for samarbejdet er nøje fastlagt, både i forhold til arbejdsfordeling, pris og tidsfrister. Vi starter derfor altid et samarbejde eller en opgave med at drøfte arbejdsfordelingen med vores kunder. Vores branche adskiller sig ikke fra andre brancher - jo mere af arbejdet, du selv udfører, jo jo billigere bliver det for dig. Vi tager os gerne af fx. bilagssorteringen og bankafstemninger, men det er vigtigt for os, at du så også har et overblik over, hvad ydelserne koster - kun på den måde kan du vurdere, hvad der er den bedste løsning for dig.

Ingen bryder sig om at få årsregnskabet senere end hvad der er aftalt og færre bryder sig regninger for ekstra opgaver, især hvis ikke de er aftalt på forhånd. For at sikre en hensigtsmæssig planlægning, indgår vi konkrete aftaler om, hvilket materiale, vi skal have fra dig og hvornår. Og selvfølgelig aftaler vi også, hvornår vores arbejde så skal være afsluttet. På den måde får vi et løbende flow i vores arbejde og dermed færrest og mindst mulige forsinkelser og vi undgår at spilde din og vores til på at rykke for manglende materialer.

Under alle omstændigheder sender vi aldrig en regning for ekstra opgaver til dig, uden at vi først har drøftet det med dig. Du behøver altså ikke frygte ingen ubehagelige overraskelser.

Vi har sat rådgivningen i system, så vi kan give dig en hurtig og effektiv rådgivning. Det sker bl.a. ved, at vi løbende sender relevante nyhedsbreve ud til vores kunder, hvis der er nyheder eller tidsfrister mv., de skal være opmærksomme på.

Vi anvender så vidt muligt værktøjer, der understøtter en effektiv rådgivning. Som eksempel herpå kan nævnes vores branchebenchmark.

Men det vigtigste er, at vi er tæt på dig som kunde. Som virksomhedens revisor ønsker vi at være den daglige sparringspartner og skabe værdi for vores kunder. Jo tættere vi er på dig som kunde, jo nemmere vil vi have ved at give dig en rettidig rådgivning - og hjælpe dig med at udvikle din virksomhed.

Det er selvfølgelig dig som kunde, der afgør omfanget af vores samarbejde, men den investering, der vil være i et årligt regnskabsmøde og eventuelt måneds- eller kvartalsvise møder omkring budgetopfølgningen, vil normalt være en god investering, der skaber værdi for dig og din virksomhed.